הרצל בזירה הציונית אמריקנית עד הקמתה של מדינת ישראל

אבא הלל סילבר, ראה את הרצל בצורה חיובית, כדמות פוליטית סמלית ולא ראלית, בצורה כזו שלא היה צורך לדון ברעיונותיו בצורה ממשית, אלא כרעיון פואטי בלבד. לאחר מותו של הרצל, העביר ביקורת על קישור הציונות למדינה, הוא ביקש להדגיש את המרכיבים המוסריים והרוחניים בתהליך הגיבוש הלאומי יהודי ולא להתרכז רק בתהליך המדיני שמטרתו ריכוז טריטוריאלי ולאומי בארץ ישראל. והזהיר בנוגע למערכות החינוך הציוניות וביקר רבות את הרצל.

הרב ברנט בריקנר, סיכם את השקפות עולמו של הרצל במספר דברים. לפיו בכל מקום בו יש יהודים ניתן להגדיר אותם כקבוצה לאומית יהודית. יהודית היא לא רק דת אלא גם חברה בעלת מאפיינים תרבותיים ואתנים. השתלבות  היהודים בעולם של מדע קדמה וחופש.הכרה ביהודים בחוץ לארץ, וקידום לאומיות יהודית באופן פוליטי כלכלי בארץ ישראל.הרצל אמר שיהודים בא"י צריכים להיות בקשר עם יהודים בעולם.

הרצל התנגד לטיפוח פעילות אתנית יהודית בפזורה היהודית מבחינה פוליטית ומבחינה תרבותית. וזכה בהתאם להרבה ביקרת בעניין.

 

הרצל ומנהיגי הציונות האמריקנית לאחר הקמתה של מדינת ישראל

לפי עמנואל ניומן, הרצל הקים דפוסים חדשים לקיום היהודי בעולם. וא"י היא לא הדרך הלגיטימית היחידה. מטרתו היא קיום תשתית אידאולוגית ומעשית לקיום היהדות בתפוצות בו בזמן לתמוך בא"י.

לעומת זאת, בן הלפרן טען כי הרצל התעלם מהבעיה של המשך קיום בפזורה היהודית, לכן ממשיכי דרכו פיתחו אידאולוגיות בשביל לאפשר את המצב. וקיים חוסר הסכמה בין אם להשתמש רק בהרצל או במדינת ישראל גם כן בשביל לפתח את זה.

לפי ד"ר ישראל גולדשטיין, המרכיבים בתורת הרצל היו סבלנות, דמוקרטיה, מדע, מרכז תרבות בינלאומי ושיתוף פעולה יהודי-ערבי. הוא התייחס לאנטישמיות כחלק בלתי נפרד מהזהות היהודית. והיהודים היו חלק בלתי נפרד מהחברה האמריקנית. קיום הציונות בארה"ב חלק ממושג אחדות ישראל. וציונות הרצליינית יוצקת בסיס אידאולוגי להמשך קיומה של תנועה ציונית חזקה בכלל ובארה"ב, גם לאחר הקמת א"י.

 

לסיכום, ציונות בארה"ב מסובכת בעצם היותה קשורה לעלייה והרמת מדינת ישראל. חייבו את ראשי הציונות האמריקנים להתייחס להגותו של הרצל. והרצון לאמריקניזציה של הרצל, היא בסיס הכרחי לפעולות הציונות בארה"ב. קיום לאומות של פזורה הצליחה עם קיום מדינת ישראל. והיה קיים צורך בתשתיות אידאולוגיות ומערכות ארגוניות שיאפשרו חיים יהודיים בפזורה. הקשר לארץ ישראל הוא מרכיב בזהות האתנית היהודית בעולם. הכותבים יצרו באמצעות תורת הרצל, לאומיות יהודית, כך, שבחינת התהליכים מאפשרת להבין את התפתחותה של הציונות באמריקה.